• цита моја лепа супруга
  • Цитат љубазности на слици природе.