Цитат о учењу умјетности живљења стоичког филозофа Сенеке.