Хвала напомени за пријатеља који је увек ту. На илустрацији бицикла са корпом цвећа. Ретро стил.