У петак је чудан петак. Хвалите Господина смешног меме-а.