Животна Средина

Све о нашој кући | Цитати о Светском дану заштите животне средине

Светски дан заштите животне средине (ВЕД), који се обележава 5. јуна сваке године, Уједињене нације (УН) одложиле су да створе свест о опасностима загађења и деградације животне средине.Опширније