Кратки цитат о људима који се не односе лако са другима.